logowanie|rejestracja

Regulamin serwisu:
1. Wstęp.

1.1 Korzystanie ze strony internetowej Films4free.pl jest całkowicie darmowe oraz oznacza wyrażenie zgody, akceptację warunków oraz zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie.

1.2 W zasobach Films4free.pl zabrania się dodawania materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi. (w przypadku znalezienia takich treści prosimy o wiadomość przez dział kontakt).

1.3 Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie,
zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

2. Wyłączenie odpowiedzialności

2.1 Films4free.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
– treść materiałów umieszczanych i publikowanych na stronie
Films4free.pl , przez gości serwisu
– jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych
– przerwy w funkcjonowaniu serwisów i usług personalizowanych,
zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu)
lub niezależnych od Films4free.pl ,
– utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też
innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usług
– bezprawne udostępnianie/kopiowanie plików objętych
prawem autorskim, przez osoby do tego nieuprawnione

2.2 Serwis Films4free.pl nie odpowiada za:
– jakość obrazu/dźwięku
– poprawne funkcjonowanie linków
– dostępność filmów, seriali online
– poprawne opisy do filmów i seriali
– materiały nadsyłane, a następnie
publikowane przez gości
– wszelkie problemy z odtwarzaniem materiałów
(w tym przypadku prosimy o kontakt z właścicielem
hostingu, na którym plik się znaduję.

3 Prawa własności intelektualnej

3.1 Serwis Films4free.pl nie zawiera plików z serialami oraz filmami,
a jedynie informacje na ich temat zawierające: nazwę, opis oraz linki
(do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych),
do których użytkownicy potwierdzili, że posiadają prawa autorskie do
udostępnianych przez siebie plików.

3.2 Wszelkie roszczenia prawne należy kierować pod adresem serwisów publikujących
zamieszczone materiały.films4free.pl nie ponosi odpowiedzialności za linki zamieszczane na stronie.

3.3 Użytkownicy serwisu nadsyłający materiały przed wysłaniem potwierdzają, że posiadają prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tychże materiałów. Films4free.pl nie przechowuje informacji o osobach nadsyłających materiały.

4 Postanowienia końcowe

4.1 Serwis Films4free.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania działania
serwisu w całości bądź też w części, bez podania przyczyny.

4.2 Films4free.pl zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu
w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników.

4.3 Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa w pełni na użytkowniku serwisu, który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania z zasobów serwisu.

4.4 Korzystając z Films4free.pl zgadzasz się z regulaminem
strony i zobowiązujesz się go przestrzegać.
© 2017 Films4free - filmy online i seriale online | Czas generowania strony: 0.01 | Mapa strony